Serveis > Trànsit

  • Relacionats amb l' Administració:

    • Llicències: sol·licituds: llicències activitat, ambientals, traspassos llicència auto- taxi, espais del Mercat Municipal.
    • Inspeccions: inspeccions de les diferents administracions (Ajuntament, hisenda , Registre Propietat).
    • Sancions: procediment, al·legacions, recursos.
    • Marques: Nom comercial, registres, requisits, us il·legítim.

Disseny + Programació web: Natàlia Guimerà + Rourets

Avís legal