Serveis > Fiscal/Comptable

 • AUTÒNOMS:
  • Gestió d'Impostos:
   • Altes, Baixes, Modificacions en el Cens.
   • Planificación: Mòduls o Estimació Directa
   • IVA: declaracions mensuals, trimestrals, resums anuals.
   • Declaracions Anuals de Clients i Proveïdors.
   • Pagaments Fraccionats de l'IRPF.
   • Declaració de la Renda.
  • Confecció del Llibre d'Ingressos i Despeses.
  • Representació davant l'Administració Tributària.

 • SERVEI PIME:
  • Supervisió i Assessorament de la Comptabilitat.
  • Gestió d'Impostos:
   • IVA: declaracions mensuals , trimestrals , resums anuals.
   • Impost de SOCIETATS.
   • Declaracions Anuals de Clients i Proveïdors.
   • INTRASTAT.
   • COMPTES ANUALS.
  • Gestió Comptable :
   • Ens ajustem a les necessites del client, ja sigui revisant la comptabilitat o bé , posant en marxa el sistema comptable.
   • Elaboració d' informes periòdics.
   • Legalització de Llibres.
  • Representació davant l' Administració Tributària.

Disseny + Programació web: Natàlia Guimerà + Rourets

Avís legal