Serveis > Jurídic

 • Dret Mercantil i D' Empresa:
  • Us oferim:
   • Assessorament jurídic a l'empresa i als Administradors de les Societats.
   • Negociació i redacció de Contractes.
   • Constitució, Transformació i Escissió de Societats.
   • Dissolució i Liquidació de Societats.
   • Procediments concursals.
   • Negociació i transmissió d'accions, participacions.
   • Propietat Industrial: marques, patents.

 • Dret Immobiliari:
  • Assessorament en operacions de:
   • Compra - Venda de Finques.
   • Donacions de Finques.
   • Permutes.
   • Declaracions d'Obra nova i de Divisió Horitzontal.
   • Contracte d'Arrendaments de Finques.
   • Desnonaments.

 • Dret Civil:
  • Constitució i Dissolució de Societats o Comminats de Bens.
  • Acceptacions d'Herència i Donacions.
  • Testaments.
  • Declaracions d' hereus Ab. intestat.

Disseny + Programació web: Natàlia Guimerà + Rourets

Avís legal