Serveis

  • FISCAL / TRIBUTS
  • GESTIO COMPTABLE
  • LABORAL: veure detall
  • PYMES: Creació de petites i Mitjantes Empreses, Confecció de Comptabilitats
  • DOCUMENTS NOTARIALS: herències, apoderaments, testaments
  • TRÀNSIT: Matriculació de Vehicles, canvis de nom
  • ASSEGURANCES: Veure detall
  • ASSESSORAMENT FINANCER
  • GESTIÓ DAVANT D'ORGANISMES PUBLICS

Disseny + Programació web: Natàlia Guimerà + Rourets

Avís legal