Serveis > Trànsit

La independència que ens dóna el ser Corredors, ens permet oferir-li l'assegurança que s'ajusta a les seves necessitats en preu i en garanties.

Tramitem i fem seguiment del seu sinistre.

Tramitem el canvi de Companyia.


 • Assegurances Personals

  • Vehicles: cotxes, motos , embarcacions, caravenes...
  • Llar: primera/segona vivenda, Comunitats...
  • Accidents: Accidents, Assistència en viatge,..
  • Vida: Assegurança de Mort i Invalidesa, Decessos
  • Responsabilitat Civil: RC familiar, RC animals
  • Salut: quadre mèdic lliure elecció
  • Subsidi: en cas d'accident o malaltia
  • Dependència
  • Defensa Jurídica

 • Assegurances per Empreses

  • Responsabilitat Civil: Explotació, Patronal, Productes, Subsidiària
  • Danys: Actius de l'Empresa, equips, mobiliari, robatori...
  • Transport: Importacions , Exportacions , Distribució
  • Equip humà: Accidents, assistència,...

 • Estalvi

  • Plans de Pensió
  • Plans d'estalvi: PIAS
  • Dipòsits

Disseny + Programació web: Natàlia Guimerà + Rourets

Avís legal