Serveis > Laboral/Seguretat Social

 • AUTÒNOMS:
  • Us oferim els següents serveis:
   • Altes i Baixes a la Seguretat Social.
   • Assessorament, càlcul i tramitació de les Pensions a la Seguretat Social.
  • En el cas de que tinguin treballadors:
   • Assessorament i Confecció de Contractes de Treball.
   • Confecció de nòmines.
   • Confecció de les liquidacions a la Seguretat Social (TC1, TC2, TC2/1).
   • Confecció mensual del Resum de Costos.
   • Baixes per malaltia o accident.
   • Confecció mensual, trimestral de l 'IRPF (Mod. 110). Resum anual (Mod. 190).
   • Assessorament sobre l' aplicació dels canvis en el Conveni Col·lectiu del sector.
   • Extinció de la relació Laboral: càlcul indemnització i liquidació, acomiadament.
   • Representació i Assessorament davant l' Inspecció de Treball i la Seguretat Social.
   • Representació en Actes de Conciliació davant el CMAC.
   • Assessorament Jurídic.
   • Assessorament sobre Prevenció de Riscos Laborals.

 • PIME:
  • Us oferim els següents serveis:
   • Altes i Baixes a la Seguretat Social.
   • Assessorament, càlcul i tramitació de les Pensions a la Seguretat Social.
   • Assessorament i Confecció de Contractes de Treball.
   • Confecció de nòmines.
   • Confecció de les liquidacions a la Seguretat Social (TC1, TC2, TC2/1).
   • Confecció mensual del Resum de Costos.
   • Baixes per malaltia o accident.
   • Confecció mensual, trimestral de l 'IRPF (Mod. 110). Resum anual (Mod. 190).
   • Assessorament sobre l' aplicació dels canvis en el Conveni Col·lectiu del sector.
   • Extinció de la relació Laboral: càlcul indemnització i liquidació, acomiadament.
   • Representació i Assessorament davant l' Inspecció de Treball i la Seguretat Social.
   • Representació en Actes de Conciliació davant el CMAC.
   • Assessorament Jurídic.
   • Assessorament sobre Prevenció de Riscos Laborals.

Disseny + Programació web: Natàlia Guimerà + Rourets

Avís legal